16η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ποιος θα πληρώσει για την υγεία; Διαστάσεις και τάσεις της δαπάνης για την υγεία

Καμένα Βούρλα, 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2017

Σχεδόν όλα τα «Fora για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» των τελευταίων ετών έχουν ως θέμα συζήτησης την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της μειωμένης χρηματοδότησης στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη.

Τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης καταγράφονται με τα σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση, τη μεγέθυνση του ποσοστού του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες και με τη διαρκώς αυξανόμενη επιβάρυνση των νοικοκυριών στη χρηματοδότηση της υγειονομικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης μιας τελεσφόρας μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας, η προσπάθεια για τη σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος υγείας συνιστά την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη της μεταρρύθμισης.

Είναι προφανές ότι η κατάσταση οικονομικής στενότητας επιβάλλει την αποδοτική χρήση των πόρων ή/και την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης για την υγεία σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας που μπορεί να είναι εφικτό, επιθυμητό και βιώσιμο με τη συμπληρωματική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας σε αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις συναίνεσης για την ενδυνάμωση των προσπαθειών συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου για την υγεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείσθε να συμμετάσχετε στη 16η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Ποιος θα πληρώσει για την υγεία; Διαστάσεις και τάσεις της δαπάνης για την υγεία», η οποία διοργανώνεται στις 29, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2017 στα Καμένα Βούρλα και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της συναίνεσης και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας.

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ