18η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ποσοτικές μετρήσεις και ποιοτικές προσεγγίσεις στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη

Δράμα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2018

Τα «Fora για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» των τελευταίων ετών έχουν ως θέμα συζήτησης την παρατεταμένη οικονομική κρίση, τις επιπτώσεις της μειωμένης χρηματοδότησης στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη, την προσπάθεια για τη σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης.

Τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης καταγράφονται με τα σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση, τη μεγέθυνση του ποσοστού του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες και με τη διαρκώς αυξανόμενη επιβάρυνση των νοικοκυριών στη χρηματοδότηση της υγειονομικής φροντίδας.

Είναι προφανές ότι η κατάσταση οικονομικής στενότητας επιβάλλει την αποδοτική χρήση των πόρων ή/και την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης για την υγεία σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας που μπορεί να είναι εφικτό, επιθυμητό και βιώσιμο με τη συμπληρωματική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο της τελεσφόρας μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας, η υιοθέτηση μηχανισμών αποτελεσματικής κατανομής των πόρων του συστήματος υγείας στην ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη είναι υψηλής προτεραιότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας σε αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις συναίνεσης για την ενδυνάμωση των προσπαθειών συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου για την υγεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείσθε να συμμετάσχετε στη 18η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Ποσοτικές μετρήσεις και ποιοτικές προσεγγίσεις στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη», η οποία διοργανώνεται στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2018 στη Δράμα και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της συναίνεσης και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

19.00: Έναρξη εργασιών

 

19.00-19.20: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ:  Η συμβολή της επιδημιολογίας στην πολιτική εκτίμηση των μεγεθών στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη, Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

Προεδρείο: Πάνος Γκούμας & Γιάννης Κυριόπουλος

 

19.20-19.40: ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ: Καταγραφές νοσημάτων: το παράδειγμα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, Χαράλαμπος Μπερμπερίδης

Προεδρείο: Πάνος Γκούμας & Γιάννης Κυριόπουλος

 

19.40-21.00: 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Δημογραφικές, επιδημιολογικές και υγειονομικές εξελίξεις»

Προεδρείο: Όλγα Οικονόμου & Ειρήνη Μποσινάκου

Ομιλητές:

Συζήτηση

 

21.00: Δείπνο


ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

10.00-11.30: 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις στην αποτίμηση των μεγεθών στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη»

Προεδρείο: Ελευθερία Καραμπλή & Τάσος Τερζής

Ομιλητές:

  • Στατιστικές σειρές υγείας στην Ελλάδα, Γεώργιος Ντούρος
  • Η συμβολή της ποιοτικής μεθοδολογίας στην έρευνα υπηρεσιών υγείας, Βανέσα Τσιάντου
  • Στατιστικές σειρές υγείας και επιστημονική έρευνα: το παράδειγμα της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα, Γιώργος Νικολόπουλος

Συζήτηση

 

11.30-13.00: 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Η μέτρηση του επιπέδου υγείας»

Προεδρείο: Δημήτρης Ζάβρας & Ειρήνη Χατζοπούλου

Ομιλητές:

Συζήτηση

 

13.00-13.30: Διάλειμμα/καφές

 

13.30-15.00: 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Η αξιολόγηση των στατιστικών σειρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Προεδρείο: Ρένα Οικονομίδου & Ζέφη Βοστιτσάνου

Ομιλητές:

  • Αποτίμηση των αναγκών υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Χρήστος Γαλανάκης
  • Προσαρμογή του ‘παραγόμενου’ προϊόντος στις ανάγκες των χρηστών, Ζωή Τσίμτσιου
  • Τιμολόγηση και αποζημίωση του ‘προϊόντος’ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Σταματία Κόκκαλη

Συζήτηση

 

15.00-16.00: Διάλειμμα/γεύμα

 

16.00-17.30: 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Μετρήσεις και αξιολογήσεις στη δαπάνη της φαρμακευτικής περίθαλψης» / Panel Discussion

Συντονιστής: Γιάννης Κυριόπουλος

Ομιλητές:

Συζήτηση

 

17.30-19.00: 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Μετρήσεις της λειτουργικής δραστηριότητας των νοσοκομείων»

Προεδρείο: Σπύρος Αποστολόπουλος & Πάρις Μποσκόπουλος

Ομιλητές:

  • Η διαχείριση των νοσοκομειακών προϋπολογισμών, Αναστασία Μπαλασοπούλου
  • Δείκτες-κλειδιά μέτρησης της επίδοσης των νοσοκομείων, Βασίλης Μπαρδής
  • Αποτίμηση των αναγκών της νοσοκομειακής περίθαλψης, Απόστολος Λέτσιος

Συζήτηση


ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

10.00-11.30: 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Μετρήσεις στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη: οι προοπτικές διαχείρισης και ελέγχου της πληροφορίας»

Προεδρείο: Μαρία Κατελανή & Δημήτρης Κοντός

Ομιλητές:

Συζήτηση

 

11.30-12.00: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Άρης Σισσούρας

 

Τέλος εργασιών

H 18η συνάντηση του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Μηχανισμοί κατανομής των πόρων στην ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη» διοργανώνεται στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2018 στη Δράμα, στο ξενοδοχείο Hydrama

ΧΟΡΗΓΟΙ