2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Πολιτικές Ελέγχου του Κόστους, Συγκράτησης της Δαπάνης και Βελτίωση της Αποδοτικότητας στον Υγειονομικό Τομέα

Ναύπλιο, 24-26 Ιουνίου 2010

Η χώρα μας διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη για τα οικονομικά της περίοδο. Παρότι η συζήτηση για την αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών υγείας είναι παλαιά, η ανάγκη για την επίλυση των προβλημάτων έχει γίνει επιτακτική και είναι πλέον επείγουσα. Για το λόγο αυτό προγραμματίζονται φέτος δύο συναντήσεις του Forum για την υγεία και τις πολιτικές υγείας με σχετικό θέμα.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη συνάντηση του Forum για την υγεία και τις πολιτικές υγείας με τίτλο «Πολιτικές ελέγχου κόστους και συγκράτησης της δαπάνης υγείας». που διοργανώνεται στις 24-26 Ιουνίου στο Ναύπλιο, ξενοδοχείο Nafplia Palace και προσβλέπουμε στη συμβολή σας με νέες ιδέες και προτάσεις που μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων πολιτικών.

Στα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται:

Τα Δημόσια Οικονομικά και η Δαπάνη Υγείας ● Η Μεταρρύθμιση του Συστήματος Υγείας υπό το Πρίσμα της Οικονομικής Κρίσης ● Μεθοδολογικά Προβλήματα στη Μέτρηση της Δαπάνης Υγείας στην Ελλάδα ● Η Μεθοδολογία των Εθνικών Λογαριασμών ● Παρεμβάσεις για την Αποδοτική Χρήση των Υγειονομικών Πόρων ● Η Επίπτωση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και της Φαρμακευτικής Περίθαλψης στη Δαπάνη Υγείας ● Εργαλεία Ελέγχου του Κόστους και Συγκράτησης της Δαπάνης Υγείας στη Διεθνή Κοινότητα και στην Ελλάδα ● Η Εμπλοκή της Ασφάλισης και Μέθοδοι Αποζημίωσης των Προμηθευτών

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ