21η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Επιδημιολογικές Οικονομικές & Κοινωνικές Διαστάσεις της πανδημίας του COVID-19

Διαδικτυακή Εκδήλωση, 26-28 Ιουνίου 2020

Το «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» ως όμιλος συζήτησης, διαλόγου και προβληματισμού που αποσκοπεί στη μελέτη και τεκμηρίωση των δεδομένων και των πολιτικών στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας, σε μια -για πρώτη φορά- διαδικτυακή λόγω της συγκυρίας συνάντηση, θα επιχειρήσει να αναλύσει τις επιδημιολογικές, οικονομικές & κοινωνικές διαστάσεις της πανδημίας του COVID-19, που απειλούν την υγεία, τη συνοχή και την ευημερία των κοινωνιών σε όλο τον πλανήτη.

Η πανδημία του COVID-19 έχει επιπτώσεις χωρίς προηγούμενο. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η ταχύτητα εξάπλωσης της πανδημίας και η δυσκολία των κυβερνήσεων και των δημοσίων αρχών να την διαχειριστούν αποτελεσματικά, θέτουν υπό αμφισβήτηση τα υπάρχοντα συστήματα υγείας και αναδεικνύουν πρωτοφανή ζητήματα που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων αλλά και επιτάσσουν την αναζήτηση αποτελεσματικών απαντήσεων.

Η συνάντηση του Forum θα επικεντρωθεί στα δεδομένα και τις προκλήσεις της χώρας μας. Θα αναλύσει τις εμπειρίες και τα μαθήματα από την επιδημιολογία και τη δημόσια υγεία, την υγειονομική ασφάλεια, τα προβλεπτικά επιδημιολογικά υποδείγματα , αλλά και τις επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνία, στην ψυχική υγεία, στις ανάγκες για κοινωνική υποστήριξη των μειονοτήτων και των ειδικών πληθυσμών. Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα των προβλημάτων και έχει δεσμευτεί να τα αντιμετωπίσει, αλλά είναι οι λύσεις εφικτές; Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά, όπως για παράδειγμα: Επηρεάζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας; Υπάρχουν επιπτώσεις για τους χρόνιους ασθενείς; Μεγεθύνεται το ποσοστό του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες; Τίθεται σε αμφιβολία η βιωσιμότητα του υγειονομικού τομέα στη χώρα ; Ποιες είναι οι πολιτικές διαχείρισης της αβεβαιότητας;

Το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας συγκροτεί ένα «πεδίο» ανταλλαγής γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση, τη δημοκρατική ευθύνη, την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και την πρόθεση συναίνεσης χωρίς πολιτικούς περιορισμούς ή άλλες δεσμεύσεις και εξαρτήσεις και σας καλεί να συμμετάσχετε στην 21η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Επιδημιολογικές Οικονομικές & Κοινωνικές Διαστάσεις της πανδημίας του COVID-19», η οποία διοργανώνεται στις 26-28 Ιουνίου 2020 online.

Περισσότερες λεπτομέρειες για διαδικασία της διαδικτυακής συνάντησης, την πλατφόρμα μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί και τεχνικές προδιαγραφές θα ανακοινωθούν σύντομα.

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ