3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Πολιτική και Οικονομία της Ασφάλισης Υγείας

Δελφοί, 19-21 Νοεμβρίου 2010

Την περίοδο που διανύει η χώρα μας, περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τα οικονομικά της, ίσως τη δυσκολότερη μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. το κεντρικό θέμα συζήτησης είναι οι τρόποι εξοικονόμησης δημοσίων δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, η αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών υγείας και η ανάγκη για την επίλυση των προβλημάτων είναι επιτακτική και επείγουσα. Έτσι λοιπόν, προγραμματίζεται η δεύτερη για φέτος συνάντηση του Forum με θέμα:

«Οι Πολιτικές Ασφάλισης Υγείας: Είναι Εφικτή η Μείωση της Δαπάνης και η Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών;» που διοργανώνεται στις 19-21 Νοεμβρίου 2010, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό κέντρο Δελφών.

Προσβλέπουμε στη συμβολή σας με νέες ιδέες και προτάσεις που μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων πολιτικών που θα μας οδηγήσουν σε μια νέα δημοσιονομική ισορροπία η οποία θα είναι συμβατή με την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Στα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται:

Το Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και οι επιπτώσεις στην Υγειονομική Περίθαλψη. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Ροών και Ροών Ασθενών. Ο διπλός στόχος για τη Μείωση της Δαπάνης και Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών, Καθετοποιημένα Συστήματα Ασφάλισης υγείας- Συστήματα Αποζημίωσης, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Πολιτικές Ελέγχου του Κόστους και Συγκράτησης (Τιμές, Όγκος, Συνασφάλιση, Καινοτομία, Μονοπωλιακές Τάσεις, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Αποζημίωση, Ανισότητες στη Ασφαλιστική Κάλυψη, Συμπληρωματική Ασφάλιση (Κοινωνική και Ιδιωτική).

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ