4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας η Κατάλληλη Πύλη Εισόδου για την Εκκίνηση της Υγειονομικής Μεταρρύθμισης;

Λεβίδι, 24-26 Ιουνίου 2011

Την ιδιαίτερα δύσκολη για τα οικονομικά της περίοδο, που διανύει η χώρα μας, ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης αποτελεί η υγειονομική και ασφαλιστική μεταρρύθμιση με στόχο την εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών αλλά και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Η ενοποίηση των ταμείων ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΟΠΑΔ-ΟΓΑ και η δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΕΟΠΥΥ (Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), έχει αποφασισθεί σε αυτό το πλαίσιο. Η πρώτη για φέτος συνάντηση του Forum, στις 24-26 Ιουνίου 2010, στο Λεβίδι της Αρκαδίας, θα ασχοληθεί λοιπόν με το θέμα:

«Είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας η κατάλληλη πύλη εισόδου για την εκκίνηση μιας νέας Υγειονομικής Μεταρρύθμισης;»

Στη συνάντηση θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα διάφορα ζητήματα που αφορούν στην Υγειονομική Μεταρρύθμιση σε σχέση με τη λειτουργία του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και την παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων μέσα στο σύστημα. Στόχος είναι από τη συνάντηση αυτή να βγει μια ξεκάθαρη θέση για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει ιδανικά η ανάπτυξη και η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Αρκαδίας θα αποφασισθεί το θέμα της δεύτερης συνάντησης του Forum, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2011, και θα έχει πιθανότατα ως θέμα τη συγχώνευση των νοσοκομείων.

Συντονιστής του Forum για την Υγεία και τις Πολιτικές Υγείας

Απόστολος Δόλγερας, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Πρόκειται για μια κλειστή διοργάνωση, δηλαδή η συμμετοχή είναι κατόπιν πρόσκλησης και αναμένεται να συμμετέχουν περίπου 50 άτομα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον συνεδριακό χώρο του συγκροτήματος «Δρυάδες» στο Λεβίδι Αρκαδίας.

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ