5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Κρίσιμα Διλήμματα στον Υγειονομικό Τομέα σε Συνθήκες Κρίσης: Διαρθρωτικές Αλλαγές ή Collapsus

Ξυλόκαστρο, 2-4 Μαρτίου 2012

Η υγειονομική και ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες καταρχήν με την εξοικονόμηση δημόσιων δαπανών και με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι αλλαγές ανακοινώνονται η μία μετά την άλλη, εντούτοις υπάρχει αμφισβήτηση κατά πόσον εφαρμόζονται αποτελεσματικά ή αν είναι οι κατάλληλες αλλαγές για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Υπό το πρίσμα αυτό, προγραμματίζεται η πρώτη για φέτος συνάντηση του Forum για την Υγεία και τις Πολιτικές Υγείας, με θέμα: «Κρίσιμα διλήμματα στον Τομέα Φροντίδας της Υγείας: διαρθρωτικές αλλαγές ή κατάρρευση» που διοργανώνεται στις 2-4 Μαρτίου 2012, στο ξενοδοχείο “Sikyon Coast”, στο Ξυλόκαστρο.

Κύριος στόχος είναι να συζητηθούν οι εφαρμοζόμενες μεταρρυθμίσεις με ιδιαίτερη εστίαση στην εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης.

Στη συνάντηση θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα διάφορα ζητήματα που αφορούν στην επαρκή χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης και της παροχής φροντίδας υγείας, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στη νοσοκομειακή φροντίδα υγείας, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και της δαπάνης υγείας.

Συντονιστής του Forum για την Υγεία και τις Πολιτικές Υγείας είναι ο Απόστολος Δόλγερας, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Το Forum είναι μια κλειστή διοργάνωση, δηλαδή η συμμετοχή είναι κατόπιν πρόσκλησης και αναμένεται να συμμετέχουν περίπου 50 άτομα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον συνεδριακό χώρο του “Sikyon Coast Hotel & Resort” στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ