6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Πολιτική Οικονομία της Φαρμακευτικής Περίθαλψης σε Συνθήκες Οικονομικής Κρίσης

Ερμούπολη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2012

Η οικονομική κρίση και η περιστολή της υγειονομικής δαπάνης στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στη φροντίδα υγείας. Η περιστολή της δαπάνης φαρμάκου και οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται έχουν ως στόχο την ορθολογική διαχείριση των πόρων, αλλά αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων και η καταλληλότητα των αλλαγών για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Στη δεύτερη για το 2012 Συνάντηση του Forum για την Υγεία και τις Πολιτικές Υγείας, που διοργανώνεται στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2012 στο ξενοδοχείο «Ερμής», στην Ερμούπολη της Σύρου με θέμα: «Πολιτική οικονομία της φαρμακευτικής περίθαλψης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης», η συζήτηση επικεντρώνεται στις εφαρμοζόμενες μεταρρυθμίσεις για την τιμολόγηση του φαρμάκου, την αποζημίωση, το θέμα της δραστικής ουσίας και των γενοσήμων, το clawback, τα μέτρα για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και τη συμβολή αυτών των μέτρων στην ισορροπία του υγειονομικού τομέα.

Συντονιστής του Forum για την Υγεία και τις Πολιτικές Υγείας είναι ο Απόστολος Δόλγερας, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Το Forum είναι μια κλειστή διοργάνωση, δηλαδή η συμμετοχή είναι κατόπιν πρόσκλησης και αναμένεται να συμμετέχουν περίπου 50 άτομα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου «Ερμής» στην Ερμούπολη της Σύρου.

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ