8η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΟΠΥΥ: Η Κρίση και η Διέξοδος

Καλαμάτα, 27-29 Σεπτεμβρίου 2013

Ο διπλός στόχος του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών δεν έχει ικανοποιηθεί τρία χρόνια από την εκκίνησή του και η υγειονομική μεταρρύθμιση προς ένα σύστημα παροχής καλύτερης υγείας με μικρότερο κόστος παραμένει μια ανοικτή πρόκληση.

Τρία χρόνια μετά την πρώτη συζήτηση του Forum για τον ΕΟΠΥΥ στους Δελφούς (2010), στη δεύτερη συνάντηση του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας του 2013 με θέμα: «ΕΟΠΥΥ: Η κρίση και η διέξοδος», η συζήτηση επικεντρώνεται στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον ΕΟΠΥΥ και τα προτεινόμενα μέτρα για την αποτελεσματική διέξοδό του από την κρίση και την προσέγγιση της επιζητούμενης ισορροπίας.

Η συμβολή σας είναι ευπρόσδεκτη με ιδέες και προτάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών για μια νέα ισορροπία, η οποία μπορεί να είναι συμβατή με την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο ενός σύγχρονου ιατροασφαλιστικού συστήματος.

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ