9η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η Υπέρβαση της Οικονομικής Κρίσης και η Αναπτυξιακή Προοπτική του Τομέα της Υγείας

Θεσσαλονίκη, 27-29 Ιουνίου 2014

Η υγειονομική μεταρρύθμιση για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας με το μικρότερο δυνατό κόστος εξακολουθεί να παραμένει μια ανοικτή πρόκληση. Εντούτοις, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη συζήτηση του «Forum για τα Οικονομικά & τις Πολιτικές Υγείας» για τις επιπτώσεις της κρίσης στον υγειονομικό τομέα, είναι αναγκαίο η συζήτηση να επικεντρωθεί στην αναζήτηση μιας νέας ισορροπίας. Το πρώτιστο ζητούμενο στην παρούσα συγκυρία αποτελεί ο προσδιορισμός των στόχων και η επιλογή των μεθόδων για το σχεδιασμό του αναπτυξιακού μέλλοντος του υγειονομικού τομέα. Η συμβολή σε αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες πολιτικές για την επαναφορά του υγειονομικού τομέα στην ανάπτυξη.

Η 9η συνάντηση του Forum για τα Οικονομικά & τις Πολιτικές Υγείας με τίτλο «Υπέρβαση της κρίσης και αναπτυξιακή προοπτική του τομέα υγείας», θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου «Domotel Les Lazaristes» στη Θεσσαλονίκη.

Συντονιστής του Forum για τα Οικονομικά & τις Πολιτικές Υγείας είναι ο Απόστολος Δόλγερας, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Το Forum είναι μια κλειστή διοργάνωση, δηλαδή η συμμετοχή είναι κατόπιν πρόσκλησης και αναμένεται να συμμετέχουν περίπου 50 άτομα.

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ