Ομιλητές

en

Παπαγεωργίου Μαντώ

Market Access Manager, AstraZeneca


Συνάντηση
Δαπάνες Υγείας και Φαρμάκου και προτάσεις εξυγίανσης
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.