Ομιλητές

en

Παπαδημητρίου Ολύμπιος

Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk

15η
Συνάντηση
Η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα του 2017: ένα άλμα στο κενό
22η
Συνάντηση
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
22η Συνάντηση (pre-event)
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
24η
Συνάντηση
Άξονες για τη χάραξη Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.