Ομιλητές

en

Παναγούλιας Κώστας

Αντιπρόεδρος Σ.Φ.Ε.Ε., Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΒΙΑΝΕΞ

19η
Συνάντηση
Οι προοπτικές της φαρμακοβιομηχανίας στη μεταμνημονιακή εποχή
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.