Ομιλητές

en

Φόρουμ

Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας

23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποτύπωση της 23ης Συνάντησης: Η Δημόσια Υγεία στη δίνη της Πανδημίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποτύπωση της 24ης Συνάντησης: Παχυσαρκία - Πανδημία επικίνδυνη για την Υγεία την Κοινωνία και την Οικονομία
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.