Καλώς ορίσατε στο forum

Η νέα ιστοσελίδα συγκεντρώνει και ταξινομεί το πλούσιο και μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος έργο του «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας», από το ξεκίνημά του, φθάνοντας στην τρίτη δεκαετία ενεργού δράσης.

 

Το Forum είναι όμιλος συζήτησης και προβληματισμού με σκοπό τη μελέτη και τεκμηρίωση των δεδομένων και των πολιτικών στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.

24η Συνάντηση

Διαδικτυακή Εκδήλωση, 11-13 Μαρτίου 2022

«Παχυσαρκία: μια πανδημία επικίνδυνη για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία»

Το «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» ως επιστημονικός όμιλος συζήτησης, διαλόγου και προβληματισμού που αποσκοπεί στη μελέτη και τεκμηρίωση των πολιτικών στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας, σε μια διαδικτυακή συνάντηση, επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία του αυξανόμενου προβλήματος της παχυσαρκίας και την επίπτωσή της στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία.

 

Σήμερα η παχυσαρκία θεωρείται πανδημία και έχει τεκμηριωθεί η συσχέτισή της με αυξημένο κίνδυνο σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας, καθώς και η άμεση επίδρασή της στο καρδιαγγειακό σύστημα και σε ορισμένες μορφές νεοπλασμάτων.

 

Τα τελευταία χρόνια η παχυσαρκία έχει αναδειχθεί στον δεύτερο μείζονα παράγοντα κινδύνου για την υγεία στους ασθενείς μετά το κάπνισμα, καθώς επίσης και στον δεύτερο επιβαρυντικό παράγοντα -μετά τη γήρανση- στην COVID-19.

 

Με την 24η Συνάντηση του Forum -σε συνεργασία με τη «Συμμαχία για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας»- επιχειρείται η ανάλυση του ζητήματος αυτού και ανάδειξη της ανάγκης για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, με διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση και τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Ακόμη πρόκειται να επισημανθεί η αναγκαιότητα αναγνώρισης της νόσου, της πρόληψης, της ανάπτυξης θεραπευτικών πρωτοκόλλων, της εκπαίδευσης των γιατρών και των επαγγελματιών υγείας και της κατάρτισης οδικού χάρτη και συνεκτικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπισή της.

 

Το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας συγκροτεί ένα «πεδίο» ανταλλαγής γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση, τη δημοκρατική ευθύνη, την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και την πρόθεση συναίνεσης χωρίς πολιτικούς περιορισμούς ή άλλες δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 24η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, με θέμα «Παχυσαρκία: μια πανδημία επικίνδυνη για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία», η οποία διοργανώνεται στις 11-13 Μαρτίου 2022 (online).

Προηγούμενες Συναντήσεις

Φορείς Διοργάνωσης