Καλώς ορίσατε στο forum

Το «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας», έπειτα από μια παύση και περίοδο αναστοχασμού ως αποτέλεσμα της απώλειας του ιδρυτή και εμπνευστή του, Γιάννη Κυριόπουλου, ανασυντάσσεται για να επανέλθει το φθινόπωρο με την Γ’ Περίοδο ενεργού δράσης του.

 

Από το 1995, το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές αποτελεί έναν όμιλο συζήτησης για την ελεύθερη ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων μεταξύ εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα υγείας μερών.

2η Συνάντηση / Γ’ Περίοδος

17-19 Μαΐου 2024
Δελφοί

«Η επόμενη μέρα στην ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα»

Στη 2η Συνάντηση του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας της Γ’ Περιόδου, με τίτλο «Η επόμενη μέρα στην ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα», θα συζητηθούν οι προτεινόμενες λύσεις, οι οικονομικοί περιορισμοί, τα θεσμικά εμπόδια και οι προκλήσεις και για τη διαμόρφωση πολιτικής για το μέλλον της ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα.

 

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 17 έως 19 Μαΐου στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

Προηγούμενες Συναντήσεις

Φορείς Διοργάνωσης