Καλώς ορίσατε στο forum

Το «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας», έπειτα από μια παύση και περίοδο αναστοχασμού ως αποτέλεσμα της απώλειας του ιδρυτή και εμπνευστή του, Γιάννη Κυριόπουλου, ανασυντάσσεται για να επανέλθει το φθινόπωρο με την Γ’ Περίοδο ενεργού δράσης του.

 

Από το 1995, το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές αποτελεί έναν όμιλο συζήτησης για την ελεύθερη ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων μεταξύ εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα υγείας μερών.

Γ’ Περίοδος / 1η Συνάντηση

15-17 Σεπτεμβρίου 2023
Ξυλόκαστρο

Προς μια Εθνική Πολιτική για το Φάρμακο

Στην 1η Συνάντηση της Γ’ Περιόδου του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Σεπτεμβρίου 2023 στο ξενοδοχείο Sikyon Coast, Ξυλόκαστρο, με θέμα «Προς μια Εθνική Πολιτική για το Φάρμακο», θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις, οι προκλήσεις, τα εμπόδια, και οι ευκαιρίες για τη διαμόρφωση μιας ολιστικής και τεκμηριωμένης εθνικής πολιτικής για το φάρμακο.

 

Από το 1995, το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας –όπως το διαμόρφωσε και το καθόρισε ο ιδρυτής του Γιάννης Κυριόπουλος– αποτελεί έναν όμιλο συζήτησης για την ελεύθερη ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων μεταξύ εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων στο σύστημα υγείας μερών. Συνιστά μια ανοικτή, διαδραστική, και συμπεριληπτική πλατφόρμα διαλόγου. Σε όλη την πορεία του, το Forum έχει αποτελέσει ένα φυτώριο ιδεών, δράσεων και πολιτικών, πολλές από τις οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική πολιτική υγείας και εφαρμόστηκαν με μεγάλη επιτυχία.

Προηγούμενες Συναντήσεις

Φορείς Διοργάνωσης