1η Συνάντηση / Γ’ Περίοδος

15-17 Σεπτεμβρίου 2023
Ξυλόκαστρο

«Προς μια Εθνική Πολιτική για το Φάρμακο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην 1η Συνάντηση της Γ’ Περιόδου του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Σεπτεμβρίου 2023 στο ξενοδοχείο Sikyon Coast, Ξυλόκαστρο, με θέμα «Προς μια Εθνική Πολιτική για το Φάρμακο», θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις, οι προκλήσεις, τα εμπόδια, και οι ευκαιρίες για τη διαμόρφωση μιας ολιστικής και τεκμηριωμένης εθνικής πολιτικής για το φάρμακο.

 

Από το 1995, το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας –όπως το διαμόρφωσε και το καθόρισε ο ιδρυτής του Γιάννης Κυριόπουλος– αποτελεί έναν όμιλο συζήτησης για την ελεύθερη ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων μεταξύ εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων στο σύστημα υγείας μερών. Συνιστά μια ανοικτή, διαδραστική, και συμπεριληπτική πλατφόρμα διαλόγου. Σε όλη την πορεία του, το Forum έχει αποτελέσει ένα φυτώριο ιδεών, δράσεων και πολιτικών, πολλές από τις οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική πολιτική υγείας και εφαρμόστηκαν με μεγάλη επιτυχία.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει μια εθνική πολιτική για το φάρμακο;

Συντονιστής: Δημήτρης Κοντός

Εισηγητές: Κώστας Αθανασάκης, Ηλίας Κυριόπουλος

Τοποθετήσεις: Άρης Αγγελής, Αγάθη-Ρόζα Βρεττού, Βασίλης Κοντοζαμάνης

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Ποιοι είναι οι στόχοι της δημόσιας πολιτικής για το φάρμακο;

Συντονιστής: Λευτέρης Θηραίος

 

ΟΜΙΛΙΕΣ

 • Εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των πολιτών στα φάρμακα – Παρόν και Μέλλον, Θεανώ Καρποδίνη
 • Αναζητώντας μια βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική μέσα από διεθνείς πρακτικές, Ολύμπιος Παπαδημητρίου
 • Προτάσεις και λύσεις για μια δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη αγορά φαρμάκου, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη
 • Όταν η χρηματοδότηση παρεμβαίνει στην πρόσβαση, Μάρκος Ολλανδέζος
 • Βασικές αρχές και άξονες για μια “νέα” πολιτική υγείας, Κυριάκος Σουλιώτης

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Τι χρειάζεται να αλλάξει στη χρηματοδότηση του φαρμάκου;

Συντονιστής: Χαράλαμπος Οικονόμου

 

 • Η χρηματοδότηση του νοσοκομειακού φαρμάκου: Στρεβλώσεις και απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές, Όλγα Οικονόμου
 • Νοσοκομειακό φάρμακο: υπάρχει θεραπεία; Αγγελική Αγγέλη
 • Εξετάζοντας τη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής καινοτομίας, Γιώτα Κοτσεκίδου
 • Εξέλιξη της νοσοκομειακής κατανάλωσης & ηλεκτρονική συνταγογράφηση της εξωνοσοκομειακής, Νίκος Πολύζος

4ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Ποιες οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές;

Συντονιστής: Βασίλης Πενταφράγκας

 

 • Μεταφορά και προσαρμογή των επιτυχημένων διεθνών πρακτικών στην πολιτική του φαρμάκου στην Ελλάδα, Κώστας Ζήσης
 • Η ανάγκη για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης της φαρμακευτικής φροντίδας, Αναστάσης Σκρουμπέλος
 • Αξιοποίηση δεδομένων υγείας ως μέσο για τεκμηριωμένη πολιτική υγείας, Γιάννης Κωτσιόπουλος
 • Ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα υγείας και φαρμάκου: Προκλήσεις και ευκαιρίες, Θάνος Αθανασιάδης

5ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Από την τεκμηρίωση στη σύγκλιση και μεταρρύθμιση: για μια εθνική πολιτική για την υγεία

Συντονίστρια: Ελπίδα Πάβη

 

ΟΜΙΛΙΕΣ

 • Η χρήση δεδομένων για τη χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη
 • Προαπαιτούμενα για μια εθνική πολιτική: Επισκόπηση, Γιάννης Τούντας
 • Έρευνα για το Φάρμακο ως αναπτυξιακό εργαλείο, Αχιλλέας Γραβάνης
 • Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της ανοιχτής διαβούλευσης στη λήψη αποφάσεων, Γιώργος Καπετανάκης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ομιλητής: Κώστας Αθανασάκης

Χορηγοί