24η Συνάντηση

Διαδικτυακή Εκδήλωση, 11 – 13 Μαρτίου 2022

«Παχυσαρκία: μια πανδημία επικίνδυνη για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία»

Το «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» ως επιστημονικός όμιλος συζήτησης, διαλόγου και προβληματισμού που αποσκοπεί στη μελέτη και τεκμηρίωση των πολιτικών στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας, σε μια διαδικτυακή συνάντηση, επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία του αυξανόμενου προβλήματος της παχυσαρκίας και την επίπτωσή της στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία.

 

Σήμερα η παχυσαρκία θεωρείται πανδημία και έχει τεκμηριωθεί η συσχέτισή της με αυξημένο κίνδυνο σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας, καθώς και η άμεση επίδρασή της στο καρδιαγγειακό σύστημα και σε ορισμένες μορφές νεοπλασμάτων.

 

Τα τελευταία χρόνια η παχυσαρκία έχει αναδειχθεί στον δεύτερο μείζονα παράγοντα κινδύνου για την υγεία στους ασθενείς μετά το κάπνισμα, καθώς επίσης και στον δεύτερο επιβαρυντικό παράγοντα -μετά τη γήρανση- στην COVID-19.

 

Με την 24η Συνάντηση του Forum -σε συνεργασία με τη «Συμμαχία για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας»- επιχειρείται η ανάλυση του ζητήματος αυτού και ανάδειξη της ανάγκης για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, με διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση και τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Ακόμη πρόκειται να επισημανθεί η αναγκαιότητα αναγνώρισης της νόσου, της πρόληψης, της ανάπτυξης θεραπευτικών πρωτοκόλλων, της εκπαίδευσης των γιατρών και των επαγγελματιών υγείας και της κατάρτισης οδικού χάρτη και συνεκτικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπισή της.

 

Το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας συγκροτεί ένα «πεδίο» ανταλλαγής γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση, τη δημοκρατική ευθύνη, την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και την πρόθεση συναίνεσης χωρίς πολιτικούς περιορισμούς ή άλλες δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 24η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, με θέμα «Παχυσαρκία: μια πανδημία επικίνδυνη για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία», η οποία διοργανώνεται στις 11-13 Μαρτίου 2022 (online).

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ

Η πρωτοβουλία «Συμμαχία για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας», Γιάννης Κυριόπουλος

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Το πρόβλημα της παχυσαρκίας και οι διαστάσεις του

Προεδρείο: Ελπίδα Πάβη, Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Ειρήνη Αγαπηδάκη

 

ΟΜΙΛΙΕΣ:

 • Επιδημιολογία και φορτίο νοσηρότητας, Θεόδωρος Σεργεντάνης
 • Παιδική παχυσαρκία, Χριστίνα Κανακά-Gantenbein
 • Σχεδιάζοντας παρεμβάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, Γιάννης Μανιός

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συννοσηρότητες & κλινικές επιπτώσεις

Προεδρείο: Δημήτρης Μπούμπας, Γιώργος Κουλιεράκης

 

ΟΜΙΛΙΕΣ:

 • Σακχαρώδης διαβήτης και παχυσαρκία, Νικόλαος Τεντολούρης
 • Καρδιαγγειακά νοσήματα και παχυσαρκία, Γεράσιμος Σιάσος
 • Παχυσαρκία και νεοπλάσματα, Γιάννης Μπουκοβίνας
 • Ψυχικές διαστάσεις της παχυσαρκίας, Μένη Μαλλιώρη

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παρεμβάσεις στο σύστημα υγείας: Αναγνώριση, πρόληψη, θεραπεία

Προεδρείο: Χρήστος Λιονής, Ειρήνη Χατζοπούλου

 

ΟΜΙΛΙΕΣ:

 • Ο ρόλος του ιατρού πρώτης επαφής, Ζωή Τσίμτσιου
 • Ειδικά κέντρα για την παχυσαρκία και διασύνδεση με την ΠΦΥ, Βάια Λαμπαδιάρη
 • Διατροφή και παχυσαρκία, Τώνια Βασιλάκου
 • Φυσική άσκηση και παχυσαρκία, Άννα Παπαγεωργίου

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παρεμβάσεις στην κοινωνία – Αναγνώριση και θεραπεία της παχυσαρκίας: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας

Προεδρείο: Άγις Τσουρός, Μαρία Καντζανού

 

ΟΜΙΛΙΕΣ:

 • Ο ρόλος των σχολείων, Κωνσταντία Βαβανού
 • Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης (Δήμοι & Περιφέρειες), Νταίζη Παπαθανασοπούλου
 • Κοινωνία των πολιτών, Κυριακή Τσιρανίδου
 • Η σωματική απεικόνιση ως βιογραφική αποδιοργάνωση: Στίγμα παχυσαρκίας και κοινωνική ζωή των ατόμων, Θεόδωρος Φούσκας

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Συντονιστές: Γιάννης Κυριόπουλος, Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Ομιλητές: Κώστας Αθανασάκης, Ανάργυρος Μαριόλης, Νίκος Νομικός, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Μαρία Τσαντίδου

 

Θεματικός Χορηγός

nordisk

Χορηγοί