Ομιλητές

en

Κωνσταντοπούλου Θωμαΐς

Market Access & Health Economics Manager, Roche Hellas


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Εξατομικευμένη θεραπεία: Η αξία της για ασθενείς και το σύστημα υγείας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.