Ομιλητές

en

Καρόκης Αντώνης

External Affairs Director, MSD

11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: η διεθνής εμπειρία
22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τεχνικές και μέθοδοι τιμολόγησης στη φαρμακευτική δαπάνη
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.