Ομιλητές

en

Καγγελίδης Κωστής

Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Β.Ε.)


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καινοτομία στην πληροφορική και την υγεία: Η προοπτική μιας επωφελούς συνεργασίας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.