Ομιλητές

en

Κοντογεώργης Θανάσης

Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών (Προεδρία της Κυβέρνησης)

23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αντιμετώπιση της πανδημίας: επιτεύγματα και δυσκολίες
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.