Ομιλητές

en

Κοντοπίδης Δημήτρης

Β΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος

1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Χρηματοδότηση του τομέα υγείας: Η οπτική των πολιτών
1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Συζήτηση Συνεδρίας Α΄: Πηγές χρηματοδότησης
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.