Ομιλητές

en

Καπετανάκης Γιώργος

Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, ΕΛΛΟΚ

1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της ανοιχτής διαβούλευσης στη λήψη αποφάσεων
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.