Ομιλητές

en

Κοτσεκίδου Γιώτα

External Affairs Director, AstraZeneca

1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Εξετάζοντας τη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής καινοτομίας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.