Ομιλητές

en

Κοντός Δημήτρης

Πρώην Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η ανασυγκρότηση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας ως προτεραιότητα της πολιτικής υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η θεμελίωση της αναγκαιότητας για την προτεραιοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην εθνική πολιτική υγείας
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η ασφάλιση υγείας ως μηχανισμός αποδοτικής κατανομής και χρήσης των πόρων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ο ΕΟΠΥΥ σήμερα και κυρίως στο μέλλον
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.