Ομιλητές

en

Καπόρη Ξένια

Market Access Director, Roche Hellas

12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πολιτική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση της καινοτομίας στη φαρμακευτική περίθαλψη
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η διαχείριση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης: τρέχουσα πρακτική και ορθολογική διαχείριση
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.