Ομιλητές

en

Κούρκουλας Νικόλας

BSc, MBBS, MPA, Market Access Manager, Astra Zeneca

15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Είναι η πολυκριτηριακή προσέγγιση χρήσιμη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης; Η περίπτωση της ηπατίτιδας C
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Υγεία, οικονομική ανάπτυξη και ισότητα
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.