Ομιλητές

en

Κωνσταντινίδης Θεόδωρος

Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Καθηγητής Ιατρικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τύχη και Χρόνος στην Επιδημιολογία
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.