Ομιλητές

en

Κοντοζαμάνης Βασίλης

Υφυπουργός Υγείας

17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Debate: Διλήμματα και υπερβάσεις στην κατανομή των πόρων: η περίπτωση των νοσοκομείων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φαρμακευτική περίθαλψη στο πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φαρμακευτική περίθαλψη στο πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.