Ομιλητές

en

Κόκκαλη Σταματία

Γενική Ιατρός, Κ.Υ. Νέας Καλλικράτειας

18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τιμολόγηση και αποζημίωση του ‘προϊόντος’ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.