Ομιλητές

en

Κοντοδήμας Στάθης

Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, LEO Pharma

18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Υποκειμενικοί δείκτες υγείας και ποιότητα ζωής
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.