Ομιλητές

en

Καραμπλή Ελευθερία

Επιστημονική Συνεργάτιδα, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η Μέτρηση του Προϊόντος των Υπηρεσιών Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η επίδραση της τεχνολογίας στη δαπάνη φαρμάκου

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Συστήματα αποζημίωσης του φαρμάκου

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αποτελεσματική κλινική διαχείριση ως προϋπόθεση της θετικής έκβασης των νοσημάτων
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.