Ομιλητές

en

Κουλιεράκης Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η Μέτρηση του Μη Μετρήσιμου: Μετρήσεις στις Κοινωνικές Επιστήμες
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οι κοινωνικές επιπτώσεις & οι ανάγκες κοινωνικής συνοχής και υποστήριξης
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Συννοσηρότητες & κλινικές επιπτώσεις
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.