Ομιλητές

en

Λίτσα Παναγιώτα

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φαρμακευτική πολιτική του ΕΟΠΥΥ
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.