Ομιλητές

en

Λιονής Χρήστος

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Εγκυρότητα και Αξιοπιστία στις Μετρήσεις υγείας
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αναζήτηση τεκμηρίωσης και συναίνεσης για τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η εκτίμηση των εκβάσεων υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τη νοσοκομειακή περίθαλψη,
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η συμβολή της Δημόσιας Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αποδοτική κατανομή και χρήση των πόρων
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η συμβολή της τεκμηριωμένης ιατρικής στην υγεία
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κλινική ιατρική και αποτίμηση των επιπτώσεών της
20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Από την Alma Ata στην Astana: Εμπειρίες και διδάγματα
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μια πρόταση ανάπτυξης ενός λειτουργικού υποδείγματος για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μια πρόταση ανάπτυξης ενός λειτουργικού υποδείγματος για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Στρατηγική απεμπλοκής των νοσοκομείων από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & πρωτόκολλα διαχείρισης ασθενών

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τα χρόνια νοσήματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η επιστημονικότητα και η επικαιρότητα της ΠΦΥ

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ποια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας χρειάζεται μια χώρα σε κρίση: διερευνώντας τα χαρακτηριστικά της στη χώρα μας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.