Ομιλητές

en

Λαϊνάς Σωτήρης

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ΑΠΘ

20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αυτοβοήθεια, αλληλεγγύη και κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου στη φροντίδα υγείας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.