Ομιλητές

en

Μαντζάνα Βασιλική

Σύμβουλος Διοίκησης Ο.Π.Α.Δ.


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ε-diagnosis: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλισμένου
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.