Ομιλητές

en

Μανιός Νίκος

Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Τομέα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Το σύστημα υγείας: μια ριζοσπαστική οπτική
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.