Ομιλητές

en

Μπέρλερ Αλέξανδρος

Πρόεδρος HL7 Hellas, Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε.

Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.