Ομιλητές

en

Μαριόλης Ανάργυρος

Δρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός. Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης. Υπεύθυνος Ομάδας Πρωτοβουλίας για την ανασυγκρότηση της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της Π.Φ.Υ

23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αναγκαιότητα συγκριτικής προτεραιοποίησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.