Ομιλητές

en

Μπεκυράς Ανδρέας

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος «Clinilab-Μπεκυράς Α.Ε.», Μέλος Δ.Σ. Ε.Β.Ε.Α.

1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Χαιρετισμός στην Ημερίδα Forum - i-hecon: Χρηματοδότηση της Υγείας: Προκλήσεις και λύσεις για ένα βιώσιμο σύστημα
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.