Ομιλητές

en

Μπαρμπετάκη Λαμπρίνα

Πρόεδρος PhARMA Innovation Forum, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος AbbVie Ελλάδα, Κύπρος & Μάλτα

1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Προτάσεις και λύσεις για μια δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη αγορά φαρμάκου
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.