Ομιλητές

en

Μανίας Νίκος

CEO Minte Ltd.

12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φάρμακα και καινοτομία: δαπάνη των εντός και εκτός προστασίας φαρμακευτικών προϊόντων
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γενόσημα και πρωτότυπα: μια σχέση αμοιβαίας εξάρτησης
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.