Ομιλητές

en

Μπασκόζος Γιάννης

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πολιτικές διασφάλισης της πρόσβασης για όλους στο αναγκαίο φάρμακο και πολιτικές ελέγχου τιμών
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.