Ομιλητές

en

Μερκούρης Μποδοσάκης-Πρόδρομος

Γενικός Ιατρός, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.)

13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: γεγονότα και ποσοτικές εκτιμήσεις

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Θέσεις της ΕΛΕΓΕΙΑ για τις απαραίτητες ανατροπές στο ελληνικό σύστημα υγείας

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Διακήρυξη της Alma Ata: Μπορεί η ΠΦΥ και ο ΕΟΠΥΥ να συνυπάρξουν;
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.