Ομιλητές

en

Μπαλασόπουλος Θάνος

Health Economist

13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φραγμοί και εμπόδια στην πρόσβαση και τη χρήση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Δημόσια και ιδιωτική δαπάνη υγείας στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.,
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.