Ομιλητές

en

Μπερσίμης Σωτήρης

Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η πρωτοβάθμια φροντίδα και η συμβολή της ασφάλισης υγείας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.