Ομιλητές

en

Μυλωνά Κατερίνα

Government Affairs & Pricing Manager, Roche Hellas

10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η κάλυψη του ανασφάλιστου πληθυσμού από τον ΕΟΠΥΥ: οξύμωρο σχήμα μιας κοινωνικής πραγματικότητας
11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς από την εισαγωγή της φαρμακευτικής καινοτομίας
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η διαχείριση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οι θέσεις των stakeholders στην τιμολόγηση του φαρμάκου

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οικονομική κρίση και χρόνια νοσήματα

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η πρόκληση της φαρμακευτικής καινοτομίας κατά το σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.