Ομιλητές

en

Μπραουδάκη Εμμανουέλα

Οικονομολόγος της Υγείας, Market Access Assistant, Vianex SA

15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Από τη συστηματική ανασκόπηση στην τεκμηριωμένη πολιτική του φαρμάκου: μαθήματα από τη διεθνή εμπειρία για τα γενόσημα
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών και η δαπάνη για την υγεία: μεθοδολογικές διευκρινίσεις και πραγματικές εξελίξεις
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.