Ομιλητές

en

Μερμπερίδης Χαράλαμπος

Dr, Ρευματολόγος, Υποδιευθυντής 424 Γεν. Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας

18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καταγραφές νοσημάτων: το παράδειγμα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.